Strefa pracownika

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

  • To powszechny i dobrowolny program oszczędnościowo-inwestycyjny umożliwiający gromadzenie środków dla Pracowników przez: Pracodawcę, Państwo oraz Pracownika.
  • Dla większości pracodawców jest programem obligatoryjnym – pracodawcy w określonych przez Ustawę terminach mają obowiązek podpisać Umowę o Zarządzanie z instytucją finansową.
  • Dla pracowników PPK jest programem dobrowolnym – pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia są zapisywani automatycznie (o ile wcześniej nie złożyli deklaracji rezygnacji) z możliwością zrezygnowania i wznowienia uczestnictwa w dowolnym momencie.
  • Środki zgromadzone w programie są prywatne i w pełni dziedziczone. W BPS TFI 24h/7dni w tygodniu można je monitorować przez serwis STI24.

Jak wygląda finansowanie wpłat na PPK?

Pracownik

Wpłata podstawowa

(obowiązkowa)

2%*

Wpłata dodatkowa

(dobrowolna)

2%

do

2,5%

do

1,5%

Wpłata podstawowa

(obowiązkowa)

Wpłata dodatkowa

(dobrowolna)

Pracodawca

240 zł

250 zł

Wpłata powitalna

Dopłata roczna

Państwo

*Jeżeli pracownik zarabia mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć swoją składkę do 0,5%

To się po prostu opłaca!

Dlaczego warto przystąpić do PPK?

Oszczędzając w PPK, otrzymujesz wsparcie zarówno ze strony pracodawcy jak i Państwa, dzięki czemu Twoje oszczędności rosną dużo szybciej niż przy samodzielnym oszczędzaniu.

Jako jedyni na rynku, zdecydowaliśmy się nie pobierać opłaty za zarządzanie aż do końca 2022 roku, dzięki czemu Twoje oszczędności będą pracować jeszcze efektywniej! Dodatkowo możesz bezpłatnie zmieniać alokację środków między funduszami dowolną ilość razy w ciągu roku.

Brak opłat za zarządzanie do końca 2022 roku!

Środki zgromadzone w PPK nie są częścią systemu emerytalnego, a Twoją prywatną własnością i to Ty decydujesz kiedy, w jaki sposób i na co je przeznaczysz. Dodatkowo, jeżeli Ciebie zabraknie, to środki zostaną przekazane Twoim bliskim.

Środki zgromadzone w PPK są Twoją prywatną własnością!

Środki zgromadzone w PPK, przy spełnieniu kilku warunków, mogą służyć jako wkład własny przy zakupie nieruchomości lub pomóc Ci w przypadku poważnego zachorowania.

Oczywiście najkorzystniej wypłacić środki po ukończeniu 60 roku życia, jednak w przypadku nagłej potrzeby, możesz wypłacić środki w dowolnym momencie

Środki możesz wypłacić w dowolnym momencie!

PPK może być wsparciem przy zakupie nieruchomości czy w razie choroby.

PPK jest programem dobrowolnym – W dowolnym momencie możesz zrezygnować z oszczędzania, bądź ponownie rozpocząć oszczędzanie środków.

Nie musisz oszczędzać, jeśli nie chcesz!

Będąc uczestnikiem PPK w BPS TFI dostajesz dodatkowe korzyści w postaci rabatów na inne nasze produkty:

Otrzymujesz dodatkowe rabaty na nasze pozostałe produkty!

Oszczędności w PPK możesz na bieżąco monitorować oraz nimi zarządzać w serwisie STI24, do którego otrzymujesz bezpłatny dostęp

Otrzymujesz dostęp do oszczędności 24/7

  • 100% rabat w opłacie za otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (oszczędzasz 150 zł!)
  • 100% rabat w opłatach manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa naszych funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na szkolenie on-line

Twój pracodawca zawarł Umowę o Zarządzanie PPK z BPS TFI i nie wiesz czy zapisać się do programu?

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium dedykowanym pracownikom, którzy stoją przed możliwością przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale chcieliby poznać więcej szczegółów związanych z programem.

12.05.2021 r. g. 13.00

PPK w pigułce, czyli co pracownik powinien wiedzieć na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

ZAPISZ SIĘ

25.05.2021 r. g. 13.00

PPK w pigułce, czyli co pracownik powinien wiedzieć na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ

PPK w pigułce, czyli co pracownik powinien wiedzieć na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

5.05.2021 r. g. 13.00

Zarządzaj swoim PPK on-line!

W PPK zarządzanym przez BPS TFI masz dostęp do swoich oszczędności 24/7! Wystarczy, że aktywujesz swoje konto w serwisie STI24. Jak to zrobić?

1

Krok 1

Twój pracodawca w porozumieniu z reprezentacją pracowników lub związkiem zawodowym wybiera instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK.

Od pracodawcy otrzymasz informację, że zawarł on umowę z BPS TFI i jeżeli jesteś zatrudniona/y min. 3 miesiące i masz mniej niż 70 lat, to możesz przystąpić do programu.

Krok 2

2

  • Jeżeli masz co najmniej 18 lat, nie ukończyłaś/eś 55 roku życia i chcesz przystąpić do programu, to nie musisz nic robić – Twój pracodawca zapisze Cię do programu automatycznie.
  • Jeżeli skończyłaś/eś 55 lat ale masz ich nie więcej niż 70, to aby przystąpić do programu, musisz dostarczyć pracodawcy deklarację przystąpienia (znajdziesz ją poniżej w dokumentach do pobrania).

Krok 3

3

Na tym etapie zwróć uwagę aby dostarczyć pracodawcy Twój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dzięki temu będziemy mogli nadać Ci dostęp do aplikacji STI24.

Kiedy Twój pracodawca podpisze w Twoim imieniu Umowę o Prowadzenie PPK, otrzymasz ją:

Krok 4

4

5

Jeżeli otrzymamy zarówno Twój adres e-mail jak i numer telefonu komórkowego (potrzebujemy tych danych ze względów bezpieczeństwa), to w ślad za Umową o Prowadzenie, na adres e-mail otrzymasz również link do aktywacji konta w serwisie STI24.

6

Teraz wystarczy, że klikniesz w link, ustanowisz hasło i konto aktywne! Od teraz możesz rozpocząć swoją przygodę on-line z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi!


Jeżeli Twoje konto jest już aktywne, to możesz zalogować się klikając tutaj:


Jeżeli nie otrzymałaś/eś linku aktywacyjnego, to najprawdopodobniej nie otrzymaliśmy co najmniej jednej z wyżej wymienionych danych. Aby uzyskać link, zgłoś się do swojego pracodawcy. W dostarczanej przez nas aplikacji do obsługi PPK przez pracodawców, może on uzupełnić brakujące dane. Po ich uzupełnieniu, natychmiast prześlemy Ci link aktywacyjny.

  • W wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail
  • W wersji papierowej od pracodawcy (jeżeli nie otrzymamy adresu e-mail)
ZALOGUJ SIĘ

Krok 5

Krok 6

Więcej informacji

Nie wiesz jaki fundusz wybrać? Zapoznaj się z komentarzami naszych ekspertów:

Komentarz rynkowy - Styczeń 2021

Kacper Żak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami analizuje ostatnie wydarzenia na rynku i przedstawia swoją prognozę na najbliższe miesiące. Zachęcamy do lektury.

Komentarz rynkowy - Styczeń 2021

Kacper Żak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Ubiegły rok przyniósł inwestorom potężną dawkę emocji spowodowaną zmiennością na rynkach finansowych. Po wybuchu pierwszej fali pandemii covid-19 i załamaniu się notowań na giełdach na przełomie lutego i marca do gry wkroczyły banki centralne i rządy państw. Przeprowadziły skoordynowaną akcję stymulującą gospodarkę i zapewniającą płynność sektorowi bankowemu. Potężne wstrzymanie na kilka tygodni aktywności gospodarczej w największych gospodarkach świata mogło doprowadzić do natychmiastowej fali bankructw milionów małych i dużych firm. Pomoc państwowa, sfinansowana przez dodrukowane przez banki centralne pieniądze, uspokoiła sytuację i na rynek finansowy powrócił optymizm. W związku z drastycznymi obniżkami stóp procentowych rynek obligacji na rynkach rozwiniętych notował rekordowo niskie poziomy rentowności, nierzadko schodzące poniżej zera (niemieckie Bundy oscylowały pomiędzy minus 0,9 i minus 0,2). Rentowność polskich obligacji 10-letnich spadła do poziomów około 1,1%.


Jeśli chodzi o rynek akcyjny to rewelacyjnie zachowały się giełdy w USA, które po odrobieniu strat z pandemii już w sierpniu, sukcesywnie, co parę dni pobijały rekordy wszech czasów. Polskie akcje zbliżyły się do poziomów sprzed załamania. Indeks WIG, najszerszej odzwierciedlający kondycję rynku spadł w całym roku o 1,4%. Słabiej zachował się indeks największych spółek WIG20, notując 7,7% stratę. Najlepiej zachowały się spółki małe reprezentowane przez indeks sWIG80, który wzrósł w całym roku 33,6%.


Nadchodzący rok jest przyjmowany przez uczestników rynku z dużymi nadziejami. Przeważają optymiści. Większość ekspertów z biur maklerskich wieści kilkunastoprocentowe wzrosty w tym roku. O zachowaniu giełd w najbliższych miesiącach zadecyduje wiele czynników. Kluczowe będzie tempo w jakim gospodarka światowa będzie powracała do normalnej aktywności. Będzie to zależało od skuteczności i szybkości szczepienia społeczeństwa przeciw covid. Dominuje jednak przekonanie, że nawet jeśli gospodarka będzie się zbyt wolno odbudowywać po panice koronawirusa, to w sukurs spowalniającemu PKB znowu przyjdą banki centralne i rządy. Myślenie to będzie zasadne dopóty dopóki nie okaże się, że skala dodruku okazała się zbyt duża i pojawiła się inflacja, której obecnie nikt nie zakłada w skali globalnej. Wówczas banki musiały by co najmniej spowolnić luzowanie ilościowe, a nawet zacieśniać politykę monetarną. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni żeby domyślić się jaki to może przynieść skutek dla rynków – olbrzymie spadki, zarówno akcji, jak i obligacji. Scenariusz ten możemy póki co określić jedynie jako „alternatywny”. Zakładamy, że w tym roku rynki akcji będą w trendzie wzrostowym, jednak pojawią się prawdopodobne szoki podażowe, które w dłuższym horyzoncie czasowym będą okazją do akumulacji. Na rynku obligacji będziemy mieli do czynienia z dalszym wystromieniem się krzywej dochodowości, stąd z długu będą preferowane raczej obligacje o niższym duration.

Komentarz rynkowy - Luty 2021

Bartosz Stryjewski, Zarządzający funduszami komentuje aktualną sytuację na rynku długu

Komentarz rynkowy - Luty 2021

Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem posiedzeń najważniejszych banków centralnych, na których nie podjęto decyzji odnośnie zmiany prowadzonej ekspansywnej polityki pieniężnej. I tak Fed odnotował tylko, że ożywienie gospodarcze nieco osłabło. W szczególności szef Fed zapewnił, że wszelkie dyskusje o zmniejszeniu stymulacji są przedwczesne. Dodatkowo obiecał, że jeśli dojdzie do zmniejszenia zakupu aktywów, to zostanie to zakomunikowane z dużym wyprzedzeniem.


W przypadku posiedzenia EBC, Prezes EBC podkreśliła, że bilans ryzyk dla wzrostu wciąż przechylony jest w stronę negatywną, lecz w mniejszym stopniu niż wcześniej.


W Polsce RPP także nie zmieniła ani wysokości stóp procentowych, ani retoryki. Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Glapińskiego na ostatniej konferencji, stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnym poziomie przez długi czas, a normalizacja może rozpocząć się pod koniec 2022 roku.


W ostatnich dniach odbyła się też aukcja NBP, podczas której bank odkupił obligacje skarbowe za 1,5 mld zł. Do tej pory bank centralny odkupił obligacje o łącznej wartości 107,1 mld zł.


W ostatnim czasie napłynęły też bardzo dobre dane makroekonomiczne z polskiego przemysłu. Inplus zaskoczyła zarówno produkcja przemysłowa, która w grudniu ub. r. wzrosła o 11,2% r/r wobec prognoz 8,7%, jak i PMI , który wspiął się w styczniu do 51,9 pkt. Ostatnie dane PKB pokazały też spadek polskiego PKB o 2,8% w 2020r., podczas gdy wcześniejsze prognozy płynące także ze źródeł rządowych wskazywały na spadek rzędu 4%. Na podwyższonym poziomie pozostaje jednak inflacja, która wg ostatnich danych wyniosła w grudniu 2020 r. o 2,4% r/r po wzroście 3,0% w listopadzie ub r. Bezrobocie w Polsce również utrzymuje się na niskich poziomach, tylko nieznacznie wyższych od poziomów sprzed pandemii.


Na rynku polskiego długu, zgodnie z wcześniejszym komentarzem, obserwujemy postępujące wystromienie krzywej dochodowości. Rentowność na długim końcu krzywej wzrosła z okolic 1,15% do 1,2%, podczas gdy tenor 5-letni pozostał praktycznie bez zmian.


Na rynku obligacji korporacyjnych nadal możemy obserwować wzmożony popyt praktycznie na wszystkie papiery korporacyjne co przekłada się na wzrosty cen obligacji i dalszego zawężania spreadów kredytowych. W najbliższym czasie nie oczekujemy większych zmian na rynku długu.

Komentarz rynkowy - Kwiecień 2021

Kacper Żak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami analizuje ostatnie wydarzenia na rynku i przedstawia swoją prognozę na najbliższe miesiące. Zachęcamy do lektury.

Komentarz rynkowy - Kwiecień 2021

Kacper Żak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Przez ostatnie kilkanaście tygodni na GPW w Warszawie indeksy poruszały się ruchem horyzontalnym. WIG20 przybywa w wąskim kanale 1900-2000 punktów. Dotychczasowe próby wyłamania z tego kanału kończyły się niepowodzeniem. Im dłużej konsolidacja będzie trwała tym bardziej znaczącego ruchu należy się spodziewać po wybiciu w którąś ze stron.


Wyjście z konsolidacji górą wymagałoby napływu kapitału zagranicznego, który od pewnego czasu omija Polskę. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim na rynkach globalnych mamy okres umocnienia dolara amerykańskiego. Waluty krajów rozwijających się, w tym Polski tracą i dopóki nie wrócimy do trenu słabego dolara, globalni inwestorzy nie będą lokować w akcje krajów emerging markets. Umocnieniu USD sprzyja m.in. rosnąca rentowność amerykańskich obligacji skarbowych. Ceny obligacji w USA spadają. Za to ceny akcji notują kolejne rekordy wszech czasów. Drożejące akcje w USA mogą stać się wkrótce wycenowo względnie mniej atrakcyjne w stosunku do akcji innych krajów. Jest to czynnik, który może przyciągnąć kapitał również na nasz rynek. Dobrym przykładem szybkiego zwiększonego zainteresowania konkretnym rynkiem na skutek tańszej waluty stały się ostatnio akcje niemieckie. Indeks DAX, skupiający spółki silnie zależne od eksportu zanotował w marcu spektakularny wzrost m.in. dzięki taniemu Euro vs USD. I to wszystko pomimo zaostrzających się restrykcji pandemicznych za naszą zachodnią granicą. Być może w kolejnym kroku taki wzrost pojawi się Warszawie. Tymczasem na horyzoncie 13 kwietnia Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć sprawę kredytów frankowych. Decyzja będzie miała istotny wpływ na sytuację finansową notowanych na GPW banków. Rynek zakłada, że banki poniosą straty w związku z koniecznością dostosowania się do wyroku, ale ich skalę można jedynie szacować. Rynkowe prognozy wskazują na straty sektora idące w dziesiątki, a w niektórych scenariuszach nawet setki miliardów złotych. Gdyby straty miały przynieść zawieszenie wypłat dywidend na rok, maksymalnie dwa to rynek może przyjąć taką informację pozytywnie, ponieważ umiarkowanie negatywny scenariusz jest już wkalkulowany w bieżące ceny banków. Gdyby wyrok SN okazał się dużo bardziej niekorzystny dla sektora, może nastąpić silna wyprzedaż akcji banków.


Rynek długu w Polsce przyniósł w marcu spadek cen obligacji na długim końcu krzywej dochodowości. Rentowności obligacji 10letnich z około 1,1-1,2% rocznie na początku 2021 roku, wzrosły do ponad 1,6%. Ruch ten był skutkiem globalnych spadków cen obligacji w obawie przed potencjalnym wzrostem inflacji w kolejnych miesiącach. Obecnie dobre wskaźniki ekonomiczne, poprawiające się nastroje w firmach na świecie i oczekiwane za kilka miesięcy otwarcie gospodarek największych krajów po pandemii rodzi oczekiwana na podwyżkę stóp procentowych na świecie. W Polsce RPP nadal deklaruje, że stopy nie będą podniesione najprawdopodobniej do 2023 roku. Rada uspakaja, że wzrost inflacji w Polsce, który w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy ma charakter czasowy i dalszej części roku inflacja zacznie wytracać tempo. Niemniej jednak obligacje polskie nie są oderwane od rynków globalnych. Podobnie jak inflacja w Polsce nie zależy wyłącznie od czynników krajowych. W szczególności surowce, na który NBP nie ma żadnego wpływu może spowodować przyspieszoną inflację w Polsce. Nadchodzące tygodnie mogą być dość wymagające dla polskiego długu. Gdybyśmy mieli do czynienia z dalszym wzrostem rentowności obligacji amerykańskich, podobny trend z dużym prawdopodobieństwem pojawi się również na polskich skarbówkach. Nie należy się jednak spodziewać załamania cen obligacji. Gdyby sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli, tj. rentowności urosłyby zbyt mocno, w zbyt krótkim czasie, można się spodziewać Fed, jak i EBC. Aktywność banków centralnych na rynku długu jak dotąd uspakajała rynki i nie ma póki co powodów zakładać, że tym razem miałoby być inaczej. A to przełoży się również na uspokojenie długu w naszym kraju.

Komentarz rynkowy - Maj 2021

Bartosz Stryjewski, Zarządzający funduszami komentuje aktualną sytuację na rynku długu

Komentarz rynkowy - Maj 2021

Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy zwiększoną zmienność na rynkach długu rządowego zarówno w Polsce jak i zagranicą, która uwidacznia się poprzez wzrost rentowności i wystromienie krzywej dochodowości. Przyczyną takiego przebiegu wydarzeń są tzw. „zakłady reflacyjne”, czyli powszechne oczekiwania inwestorów odnośnie wzrostu inflacji powyżej oczekiwań rynkowych. Ostatnio opublikowane dane wykazały wzrost cen konsumpcyjnych w USA w marcu o 2,6% r/r. W ostatnim dniu kwietnia opublikowane zostały także wstępne dane o inflacji za kwiecień w Polsce, która przekroczyła poziom 4% i wyniosła 4,3% r/r. Jednakże banki centralne obu wspomnianych powyżej krajów w swoich oświadczeniach wskazują, że wzrost inflacji nie jest trwałym zjawiskiem tylko stanem przejściowym spowodowanym m.in. tzw. opłatami „Covidowymi”, czyli chwilowym wzrostem cen niektórych usług po zniesieniu lock-downów. Jest to skutek z jednej strony podwyższonego, odłożonego popytu na te usługi ze strony konsumentów, które były przez jakiś czas niedostępne, a z drugiej strony dążenia przedsiębiorców do zrekompensowania ubytku dochodów w okresie lock-downu.


Ponadto zdaniem przedstawicieli RPP wzrost inflacji w tej skali wynika z przyczyn podażowych, tzn. m.in. wzrostu cen energii elektrycznej, wywozu śmieci czy też wzrostu cen paliw. Jednocześnie RPP nie przewiduje zmian w prowadzonej polityce pieniężnej do końca obecnej kadencji Rady, tj. początek 2022 r. Tymczasem rynek pieniężny wycenia pierwszą podwyżkę stóp procentowych o 1/4pp za rok i kolejną za dwa lata, czyli w okresie już nowej kadencji RPP.


Przyczyn wystromienia krzywych dochodowości można doszukiwać się także w nadchodzącym ożywieniu na świecie po okresie pandemii. Wskazuje na to swoista eksplozja korzystnych danych makroekonomicznych z Polski i gospodarek światowych. Zarówno w Polsce jak i USA in-plus zaskoczyły dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która wzrosła powyżej oczekiwań rynkowych. W Polsce z kolei dane o wzroście produkcji sprzedanej przemysłu były najwyższe w historii. Ponadto na krajowym podwórku niezmiennie napływają pozytywnie dane dotyczące bezrobocia, które praktycznie ani drgnęło przez okres pandemii.


W ostatnich tygodniach kwietnia mieliśmy też posiedzenia dwóch najważniejszych banków centralnych, tj. FED i ECB. Zgodnie z oczekiwaniami oba te banki nie zmieniły na kwietniowym posiedzeniu ani stóp procentowych, ani innych parametrów polityki pieniężnej. Ponadto komunikacja w zakresie warunków dalszego prowadzenia luźnej polityki pieniężnej została utrzymana. I właśnie ta ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez niemal wszystkie banki centralne na świecie, także i w Polsce, polegająca m.in. na skupie obligacji skarbowych powinna w dłuższej perspektywie ograniczać dalsze wzrosty rentowności obligacji.


Na rynku obligacji korporacyjnych niezmiennie króluje popyt praktycznie na wszystkie papiery korporacyjne co przekłada się na wzrosty cen obligacji i dalsze zawężania spreadów kredytowych. W najbliższym czasie nie oczekujemy większych zmian na tym rynku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, która utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wynagrodzenia pracownika. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone w ustawie o PPK kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach PPK środki będą lokowane w fundusze, które poziom ryzyka dostosowywać będą do wieku uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Dokumenty do pobrania

Deklaracje, informacje, wnioski, oświadczenia i prezentacje

Wzory Umów o Zarządzanie i Prowadzenie

Statut, prospekt i informacja dla klienta AFI

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami