Strefa pracodawcy

Dlaczego BPS TFI?

Jako jedyni na rynku nie będziemy pobierać opłaty za zarządzanie w PPK aż do końca 2022 roku!

Z nami Umowę o Zarządzanie PPK zawrzesz bezpiecznie, szybko i w pełni on-line.

Otrzymasz bezpłatny dostęp do narzędzi ułatwiających obsługę PPK zarówno dla pracodawcy jak i pracownika

Otrzymasz bezpłatną pomoc we wdrożeniu i obsłudze PPK

Posiadamy ogromne doświadczenie w zarządzaniu programami emerytalnymi – prowadzimy m.in. największy w Polsce Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny do którego przystąpiło aż 152 pracodawców

Współpracując z BPS TFI wspierasz polską gospodarkę – jesteśmy niezależną politycznie spółką o polskim kapitale

Uczestnicy naszego PPK otrzymają zniżki na inne produkty z naszej oferty

Otrzymasz bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników

Kim jesteśmy?

Jesteśmy niezależnym politycznie TFI opartym na polskim kapitale.

Jesteśmy częścią największego w Polsce zrzeszenia banków spółdzielczych - Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszającej 321 Banków Spółdzielczych.

Ponad 2,3 tysiąca placówek bankowych sprawia, że jesteśmy czołową grupą finansową w Polsce.

Jesteśmy największym TFI w Polsce, które swoje działania koncentruje na dostarczeniu kompleksowej oferty inwestycyjnej skierowanej do sektora spółdzielczego.

Na rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonujemy od 2010 roku.

Posiadamy kompleksową ofertę inwestycyjną - posiadamy zarówno fundusze otwarte, zamknięte, produkty emerytalne jak i usługę zarządzania portfelem.

Nasze fundusze są doceniane na rynku – w ciągu ostatnich 6 lat aż trzykrotnie otrzymaliśmy prestiżową statuetkę Złotego Portfela za najlepsze wyniki naszych funduszy.

Nasze działania opieramy na partnerskim podejściu opartym na wzajemnym poszanowaniu.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

  • To powszechny i dobrowolny program oszczędnościowo-inwestycyjny umożliwiający gromadzenie środków dla Pracowników przez: Pracodawcę, Państwo oraz Pracownika.
  • Dla większości pracodawców jest programem obligatoryjnym – pracodawcy w określonych przez Ustawę terminach mają obowiązek podpisać Umowę o Zarządzanie z instytucją finansową.
  • Dla pracowników PPK jest programem dobrowolnym – pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia są zapisywani automatycznie (o ile wcześniej nie złożyli deklaracji rezygnacji) z możliwością zrezygnowania i wznowienia uczestnictwa w dowolnym momencie.
  • Środki zgromadzone w programie są prywatne i w pełni dziedziczone. W BPS TFI 24h/7dni w tygodniu można je monitorować przez serwis STI24.

Jak wygląda finansowanie wpłat na PPK?

Pracownik

Wpłata podstawowa

(obowiązkowa)

2%*

Wpłata dodatkowa

(dobrowolna)

2%

do

2,5%

do

1,5%

Wpłata podstawowa

(obowiązkowa)

Wpłata dodatkowa

(dobrowolna)

Pracodawca

240 zł

250 zł

Wpłata powitalna

Dopłata roczna

Państwo

*Jeżeli pracownik zarabia mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć swoją składkę do 0,5%

Do kiedy należy wdrożyć PPK?

Wielkość zatrudnienia

Umowa o Zarządzanie

Umowa o Prowadzenie

250 pracowników i więcej*

do 25 X 2019 r.

do 12 XI 2019 r.

50-249 pracowników**

do 27 X 2020 r.

do 10 XI 2019 r.

20-49 pracowników***

do 27 X 2020 r.

do 10 XI 2019 r.

Pozostali

do 23 IV 2021 r.

do 10 V 2021 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

do 26 III 2021 r.

do 10 IV 2021 r.

Umowa o Zarządzanie

250 pracowników i więcej*

do 25 X 2019 r.

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia

250 pracowników i więcej*

Umowa o Zarządzanie

do 12 XI 2019 r.

do 25 X 2019 r.

Umowa o Prowadzenie

do 10 XI 2019 r.

do 27 X 2020 r.

Umowa o Prowadzenie

Umowa o Zarządzanie

50-249 pracowników**

Wielkość zatrudnienia

do 10 XI 2019 r.

Umowa o Prowadzenie

do 27 X 2020 r.

Umowa o Zarządzanie

20-49 pracowników***

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia

Pozostali

Umowa o Zarządzanie

do 23 IV 2021 r.

Umowa o Prowadzenie

do 10 V 2021 r.

Wielkość zatrudnienia

Jednostki sektora finansów publicznych

Umowa o Zarządzanie

do 26 III 2021 r.

Umowa o Prowadzenie

do 10 IV 2021 r.

Jak przystąpić do PPK?

1

Wybierz instytucję finansową

Wyboru dokonaj w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników.

jakie informacje należy przygotować przed wypełnieniem formularza

Umowę o Zarządzanie PPK z BPS TFI zawrzesz w pełni on-line bez konieczności wychodzenia z domu! Wejdź na stronę: umowyppk.bpstfi.pl i wypełnij prosty formularz.

Podpisz Umowę o Zarządzanie

2

W ciągu 7 dni roboczych od wysłania wniosku, osoby które zostały wskazane do obsługi PPK po stronie pracodawcy, otrzymają wiadomość powitalną na wskazany adres e-mail wraz z:

Zaloguj się do aplikacji PPK Serwis

3

Umową o Zarządzanie w wersji elektronicznej wraz z załącznikami

Linkiem dostępowym do aplikacji PPK Service

Aplikacja służyć będzie do kompleksowej obsługi PPK po stronie pracodawcy. Za jej pośrednictwem m in. zawrzesz Umowy o Prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Niezbędne informacje, deklaracje i prezentacje znajdziesz w tutaj.

Poinformuj pracowników o wyborze BPS TFI jako instytucji zarządzającej PPK

4

Zawrzyj Umowy o Prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników

5

Zrobisz to za pomocą aplikacji PPK Service.

na zawarcie Umów o Prowadzenie.

Pracowników którzy ukończyli 18 a nie ukończyli 55 roku życia zapisz automatycznie (o ile nie złożyli wcześniej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).

Osoby które ukończyły 55, a nie ukończyły 70 roku życia zapisz, jeżeli dostarczą wniosek o przystąpienie do PPK.

6

W aplikacji w łatwy sposób załączysz listę wpłat, którą wygeneruje Twój system kadrowo – płacowy. Wpłaty powinny być naliczone i pobrane od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu Umów o Prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Wpłaty na rachunek funduszu należy dokonać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenie.

Rozpocznij naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK

Sprawdź,
Pamiętaj o ustawowych terminach

Chcesz zadać nam dodatkowe pytania

oraz zdobyć dodatkowe informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium dedykowanym przedsiębiorcom, przedstawicielom działów kadr i płac, biurom rachunkowym oraz innym osobom, które planują założyć PPK dla swoich pracowników.

15.04.2021 r. g. 11.00

Podstawy Ustawy o PPK, obowiązki pracodawców oraz rozwiązania BPS TFI w zakresie PPK

ZAPISZ SIĘ

22.04.2021 r. g. 11.00

Podstawy Ustawy o PPK, obowiązki pracodawców oraz rozwiązania BPS TFI w zakresie PPK

ZAPISZ SIĘ

Pozostańmy w kontakcie

Chcesz otrzymywać więcej informacji na temat naszej oferty?

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz bezpłatnie:

  • Wzór porozumienia ze związkami zawodowymi/reprezentacją pracowników
  • Procedurę wyboru reprezentanta pracowników
  • Darmowy e-book jak krok po kroku wdrożyć PPK w podmiocie zatrudniającym

Więcej informacji

Najczęściej zadawane pytania

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, która utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wynagrodzenia pracownika. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone w ustawie o PPK kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach PPK środki będą lokowane w fundusze, które poziom ryzyka dostosowywać będą do wieku uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze.Etapy wprowadzania przepisów w życie:• od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);

• od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);• od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);

• od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia). Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do grupy kapitałowej, może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą spółkę z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Wdrażać PPK nie muszą:

• mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

• podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;

• podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Czy pracodawca może zaprzestać dokonywania wpłat do PPK?

Zasadniczo nie. O ile pracownik sam nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca nie będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat podstawowych na PPK pracownika, będzie to jego obowiązek ustawowy.

Dokumenty do pobrania

Oferta

Deklaracje, informacje, wnioski, oświadczenia i prezentacje

Wzory Umów o Zarządzanie i Prowadzenie, Regulaminy

Statut, prospekt i informacja dla klienta AFI

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami